Goede doel

Verbeetenfonds

Het Verbeeten Fonds stimuleert innovaties en onderzoek wat direct ten goede komt aan mensvriendelijke bestrijding van kanker. We stimuleren en motiveren de Brabantse samenleving tot fondsenwerving. Daartoe organiseren, ondersteunen en/of faciliteren we fondsenwervingsacties.